ه‍.ش. ۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه

صالح، امرالله

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


امرالله صالح (زادۀ ۱٣۵٠ خ - )، سیاستمدار افغان، رئیس پیشین امنیت ملی (سرویس اطلاعاتی) افغانستان[۱]، یکی از اعضای سابق شورای نظار و از یاران نزدیک احمدشاه مسعود است[٢] که در اواخر سال ٢٠۱٠ میلادی، طرح بسیج ملی را ریخت و جنبش سبز افغانستان را پایه گذاشت[٣].


[] زندگی‌نامه

امرالله صالح، در سال ۱٣۵٠ خورشیدی، در استان پنجشیر زاده شد[۴]. او از لحاظ تبار به قوم تاجیک تعلق دارد[۵].
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: امرالله صالح، ایران و چالش‌های امنیت ملی افغانستان
پيوست ٢: گزارش بی بی سی: ایران در امور افغانستان مداخله می‌کند
پيوست ۳: امرالله صالح، نگرانی‌ها در افغانستان
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]- Adamec, Ludwig W. (2011), »Historical Dictionary of Afghanistan« (4th ed.). Scarecrow. p. 378. ISBN 978-0-8108-7815-0.
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]