۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

خَدیجه دختر خویلد

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[اسلام][زنان محمد]


خَدیجه دختر خویلد (به انگلیسی: Khadija bint Khuwaylid) (زادۀ ۶۸ ق‌.هـ - درگذشتۀ ۳ ق‌.هـ)، نخستین همسر محمد، پیامبر اسلام، مادر سه پسر و چهار دختر وی بود و اولین زن از زنان بود که مسلمان شد[۱]. از القاب او در زمان جاهلیت «الطاهره» (پاکدامن) و «سیده قریش» بود[٢].


[] زندگی‌نامه

خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب به فهر بن مالک بن نضر بن کنانه[٣]، در سال ۶۸ قبل از هجرت در مکه زاده شد[۴] و و مادرش، فاطمه بنت زایده بن الأصم بن الهرم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بود[۵]. وی که به گفتۀ بلعمی، «خویش پیامبر و از قبیله‌ی قریش [و تیره‌ی بنی‌اسد] بود»[٦]، زنی بازرگان و دارا بود که به اِمرأةالقریش (یعنی شاهزاده خانم قریش) شهرت داشت[٧]. بلعمی می‌نویسد که «او را یکی شوی بود و بمرده بود و خواستۀ فراوان از وی بماند، و خدیجه بازرگانی کردی.»[٨] و طبق برخی نقل‌های دیگر، خدیجه پیش از محمد، دوبار ازدواج کرده بود؛ یک‌بار با ابی هاله هند بن زراره تمیمی و بار دوم، با عتیق بن عائد مخزومی[۹]. اما تعدادی از محققان از جمله جعفر مرتضی عاملی بر این عقیده‌اند که خدیجه قبلاً با کسی ازدواج نکرده بود و اولین و تنها ازدواج او، ازدواج با محمد بود[۱٠].

به‌هر حال گفته می‌شود که حاصل ازدواج او با ابوهالة بن زرارة تیمی دو فرزند، به‌نام‌های هالة و هند بود. زمانی که ابوهاله مرد، با عتیق بن عائذ بن عبدالله مخزومی ازدواج کرد و پس از مدتی که با او زندگی کرد، از وی جدا شد.

پس از آن بسیاری از بزرگان قریش به خواستگاری او آمدند؛ اما وی نمی‌پذیرفت، چون می‌خواست به تریبت فرزندانش و به اداره‌ی امور تجارتش بپردازد. او مال و ثروت بسیار داشت و مردانی را اجیر می‌کرد تا برایش تجارت کنند و از مال خود به آن‌ها با عنوان مضاربه، مبالغی می‌داد.


[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]